MEHMET AZMİ AKTACİR

PROF. DR.

MEHMET AZMİ AKTACİR

PROF. DR.

CV İNDİR İLETİŞİM

1.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A10.     Erdal Yıldırım, Mehmet Azmi Aktacir, “Investigation of azimuth and tilt angle effects on building integrated photovoltaic systems“, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University (2018).

A9.     Erdal Yıldırım, Mehmet Azmi Aktacir, “Optimization of PV system and technology in view of a load profile-case of public building in Turkey”, Thermal Science (2018).

A8.     İsmail Hilali, Refet Karadağ, Husamettin Bulut, Mehmet Azmi Aktacir, ” A study on ideal distance between staggered metal hydride tanks in forced convection“, International Journal of Hydrogen Energy April (2018).

A7.     Mehmet Azmi Aktacir, “Performance evaluation of different air-side economizer control methods for energy efficient building“, Journal of Thermal Science and Technology 32: 2 (2012) 19-30.

A6.     Mehmet Azmi Aktacir,Experimental study of a multi-purpose PV-refrigerator system, International Journal of Physical Sciences,  6 (2011):4 746-757.

A5.     Hüsamettin Bulut and Mehmet Azmi Aktacir, Determination of free cooling potential: A case study for Istanbul, Turkey” , Applied Energy  88 (2011) 680-689.

A4.     M. Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca and Tuncay Yılmaz, “A case study for influence of building thermal insulation on cooling load and air-conditioning system in the hot and humid regions”, Applied Energy 87 (2010) 599-607.

A3.      Bülent Yeşilata and M. Azmi Aktacir, A simple moisture transfer model for drying of sliced foods”, Applied Thermal Engineering, 29 (2009):4 748-752.

A2.      Mehmet Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca, Husamettin Bulut and Tuncay Yılmaz, “Influence of Different Outdoor Design Conditions on Design Cooling Load and Design Capacities of Air Conditioning Equipments”, Energy Conversion and Management, 49 (2008) 1766–1773.

A1.   Mehmet Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca and Tuncay Yılmaz, “Life-Cycle Cost Analysis for Constant-Air-Volume and Variable-Air-Volume Air-Conditioning Systems”, Applied Energy, 83(2006) 606-627.

 

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

 1. YILDIRIM ERDAL, AKTACİR MEHMET AZMİ (2018), Determination of Optimum PV Self-Consumption Values for Residential Buildings, International Gap Renewable Energy And Energy Efficiency Congress (GAPYENEV 2018) Proceeding book page 286-287, 10-12 Mayıs 2018 Şanlıurfa.
 2. KIRAR ERSAN, GÜVEN CENAP,İŞIKER YUSUF, AKTACİR MEHMET AZMİ (2018), Modeling of Flat Type Solar Collectors with HAD, International Gap Renewable Energy And Energy Efficiency Congress (GAPYENEV 2018) Proceeding book page 104-108, 10-12 Mayıs 2018 Şanlıurfa
 3. İLKHAN MEHMET AKİF, AKTACİR MEHMET AZMİ, BEŞLİ NURETTİN, YEŞİLATA BÜLENT (2018),  “Güneş Enerjisi Yatırımları Karbon Yaşam Döngüsü “,  International Gap Renewable Energy And Energy Efficiency Congress (GAPYENEV 2018), Proceeding book page 225-226, 10-12 Mayıs 2018 Şanlıurfa
 4. YILDIRIM ERDAL, AKTACİR MEHMET AZMİ (2018), Analysis Of Design Criteria İn Roof-Top PV Systems For Residential Buildings, International Gap Renewable Energy And Energy Efficiency Congress (GAPYENEV 2018) Proceeding book page 100-103, 10-12 Mayıs 2018 Şanlıurfa
 5. YILDIRIM ERDAL, AKTACİR MEHMET AZMİ (2018), Calculating Soil Temperature From Climatic Data By Using Finite Difference Method International Gap Renewable Energy And Energy Efficiency Congress (GAPYENEV 2018) Proceeding book page 288-289, 10-12 Mayıs 2018 Şanlıurfa
 6. DEMİRAY ZELİHA, AKTACİR MEHMET AZMİ, HİLALİ İSMAİL, ÇİFCİ HARUN, BALAK MEHMET VEHBİ, DEMİRTAŞ YUNUS (2018), Şanlıurfa İlinde Değişik Mevsim Şartlarına Göre Bir Düzlemsel Kollektörün Isıl Performansının Analizi, 6th International GAP Engineering Conference, Proceeding book page 695-700, 8-10 Kasım 2018 Şanlıurfa
 7. YILDIRIM ERDAL, DİLAN ALP, AKTACİR MEHMET AZMİ (2018), Determination of Roof-top Photovoltaic Panel Potential of Şırnak University Buildings, International Gap Renewable Energy And Energy Efficiency Congress (GAPYENEV 2018) Proceeding book page 290-291, 10-12 Mayıs 2018 Şanlıurfa
 8. Altıparmak Ahmet Ersin, İşıker Yusuf, Aktacir Mehmet Azmi (2017).  “Düzlemsel Termal Güneş Kolektörlerinde Akışkan Giriş Sıcaklığının Performans Üzerindeki Etkisi”,  2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Adana, October 25-27 2017.
 9. Hilali İsmail, Karadağ Refet, Bulut Hüsamettin, Aktacir Mehmet Azmi (2017).  “A  study on optimum spacing between staggered metal hydride tanks in forced convection”.  International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)Adana, October 25-27 2017.
 10. Yıldırım Erdal, Aktacir Mehmet Azmi (2017).  “Yapısal Bağ Katsayılarını Kullanarak Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Optimizasyonu”.  2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)Adana, October 25-27 2017.
 11. İlkhan Mehmet Akif, Yeşilata Bülent, Aktacir Mehmet Azmi, Beşli Nurettin, Abamor Sami (2017).  “Determınatıon of Correct Placement Anglefor All Dırectıons In BIPV Systems”.  3rd Internatıonal Conference On Scıence,Ecology And Technology. Roma-Italy, 14-16 August 2017.
 12. Nacar Mehmet Akif, Akaslan Dursun, Aydilek İbrahim Berkan, Güllüoğlu Mehmet Tahir, Tüysüz Mehmet Fatih, Aktacir Mehmet Azmi, Işık Mahmut (2017).  “Understanding the Impact of Linear, Quadratic and Exponential Functions on High-Performance Computing Clusters using Serial and Parallel Computations”.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, 11-13 March 2017.
 13. Mehmet Azmi Aktacir, Burhan Akpınar, F. Selim Erdamar, Necmettin Elmastaş, “Meslek Yüksek Okulu Teknik Müfredatlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, UMYOS 2017, International Vocational Schools Symposium Volume 2 pages 56-63 May 18-20 Bosnia & Herzegovina
 14. Necmettin Elmastaş, Burhan Akpınar, Mehmet Azmi Aktacir, “Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müfredatlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, UMYOS 2017, International Vocational Schools Symposium Volume 2 pages 64-71 May 18-20 Bosnia & Herzegovina
 15. Mehmet Azmi Aktacir, Nurettin Beşli, Ahmet Ersin Altıparmak, Bülent Yeşilata, “Possible Utilization of Canal Top Solar Power Plants in the Gap Region”, SolarTR 2016 Solar Conference and Exhibition,  6-8 Aralık 2016, İstanbul.
 16. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Sami Abamor, Nurettin Beşli, “Energy Yield Potential Maps of BIPV Systems for Turkey”, SolarTR 2016 Solar Conference and Exhibition,  6-8 Aralık 2016, İstanbul.
 17. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Mehmet Akif İlkhan, “Energy Performance Analysis of Building Integrated Photovoltaic Systems”, SolarTR Konferans ve sergisi bildiriler kitabı, sayfa 366-371, 19-21 Kasım 2014, İzmir.
 18. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Mehmet Akif İlkhan, “Occupational Health and Safety for Photovoltaic Solar Power Plants”, SolarTR Konferans ve sergisi bildiriler kitabı, sayfa 360-365, 19-21 Kasım 2014, İzmir.
 19. Sami Abamor, Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Ahmet Ersin Altıparmak, Necip Dilbaz, “Test and Certification Process of Solar Thermal Collectors”, SolarTR Konferans ve sergisi bildiriler kitabı, sayfa 242-246, 19-21 Kasım 2014, İzmir.
 20. Emin Tenekeci, Mehmet  Azmi Aktacir, M.Akif Nacar, Bülent Yeşilata,  “Analysis on Impact of Sunlight Gain with Computer Based Software for Buildıng Cooling Load”, SolarTR Konferans ve sergisi bildiriler kitabı, sayfa 262-269, 19-21 Kasım 2014, İzmir.
 21. Mehmet Azmi Aktacir, M.Akif Nacar, Bülent Yeşilata, M.Emin Tenekeci, Burak Yenigün ve Emrah Yaka,   “Türkiye’deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi“, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 595-603, 30 Nisan – 2 Mayıs 2012, İstanbul.
 22. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Burak Yenigün ve Emrah Yaka,  “Türkiye’de Ağırlıklı Olarak Kullanılan Duvar ve Çatı Tipleri İçin İletim Zaman Serilerinin (CTS) Hesaplanması“, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 604-613, 30 Nisan – 2 Mayıs 2012, İstanbul.
 23. * Mehmet Azmi Aktacirve Orhan Büyükalaca, “TS 825 Isı Yalıtım Standardının Sıcak İklim Bölgelerinde Etkinliğinin Belirlenmesi”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, VIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 98-108, 12-14 Mayıs 2008, İstanbul.
 24. * Mehmet Azmi Aktacir ve Hüsamettin Bulut, “Sıcaklık ve Entalpi Kontrollü Serbest Soğutma Uygulamalarının Karşılaştırılması”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, VIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 495-503, 12-14 Mayıs 2008, İstanbul.
 25. * Mehmet Azmi Aktacir, A. Fatih Durmaz ve Hüsamettin Bulut, “İklimlendirme Sistemleri için Soğutma Yükü Hesap Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, VII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 1-12, 8-10 Mayıs 2006, İstanbul.

* ile belirtilen bildiriler, makale olarak da yayınlanmıştır.

 3.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 4.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Cenap Güven, Ersan KırarYusuf Işıker,  Mehmet Azmi Aktacir, Burak Yenigün, “Düzlemsel Tip Güneş Kollektörlerde Verim Artırıcı Uygulamalar”, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 3 (2018) 38-42.
 2. Mehmet Azmi Aktacir, Burak Yenigün, “Bina Soğutma Yükü Hesabı İçin İletim Zaman Serisi  CTS  Katsayılarının Analitik Yaklaşımla Belirlenmesi”, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 2 (2016) 9-16.
 3. Azmi Aktacir, M.Akif Nacar, Bülent Yeşilata, M.Emin Tenekeci, Burak Yenigün ve Emrah Yaka,  “Türkiye’deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi“, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, sayı 84, sayfa 43-48, Nisan-Mayıs 2013.
 4. Azmi Aktacir, Burak Yenigün ve Emrah Yaka,  “Bina enerji yazılımları ve soğutma yükü hesabı için web tabanlı bir yazılım“, Soğutma Dünyası, sayı 59, sayfa 65-71, Ekim -Kasım -Aralık 2012.
 5. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Emrah Yaka, Burak Yenigün “Türkiye’nin İlleri İçin Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Tespiti”,Soğutma Dünyası, sayı 58, sayfa 60-69, Temmuz -Ağustos 2012.
 6. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Emrah Yaka, Burak Yenigün “Türkiye’nin İlleri İçin Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Tespiti”,Tesisat Mühendisliği, sayı 126, sayfa 5-12, Kasım/Aralık 2011.
 7. Azmi Aktacir, M.Akif Nacar, Bülent Yeşilata, “Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”,Enerji Verimliliği Dergisi, yıl 2, sayı 15,  sayfa 50-57, Ekim 2011.
 8. Azmi Aktacir,Hüsamettin  Bulut “İklimlendirme sistemleri için serbest soğutma potansiyel analizi”, Termodinamik, sayı 219,  sayfa 66-78, Kasım 2010.
 9. Akif Nacar,M. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata “Binalarda enerji verimliliği kapsamında yaygın kullanılan soğutma yükü yazılımlarının değerlendirilmesi”, Termodinamik, sayı 218,  sayfa 86-92, Ekim 2010.
 10. Nurettin Beşli,  Azmi Aktacirve Bülent Yeşilata, “Fotovoltaik Panellerin Gerçek Arazi Koşullarında Test ve Karakterizasyonu ”, Mühendis ve Makina, sayı 601, sayfa 21-28, Şubat 2010.
 11. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, “Harran Üniversitesi Kampus İçi Fotovoltaik Sistem Uygulamaları”, Tesisat Mühendisliği, sayı 111, sayfa 41-46, 2009
 12. Azmi Aktacirve Hüsamettin  Bulut,  “Sıcaklık ve Entalpi Kontrollü Serbest Soğutma Uygulamalarının Karşılaştırılması”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, sayı 56, sayfa 35-41, Temmuz-Ağustos 2008.
 13. Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca, “TS 825 Isı Yalıtım Standardının Sıcak İklim Bölgelerinde Etkinliğinin Belirlenmesi”, Yalıtım Dergisi, sayı 72, sayfa 74-86, Mayıs-Haziran 2008.
 14. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, Yusuf Işıker, “Fotovoltaik-Rüzgar Güç Sistemleri Uygulaması”, Yeni Enerji Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, sayı 3, sayfa 56-62, Mart-Nisan 2008.
 15. Azmi Aktacir, Hüsamettin Bulut, “Tam Havalı İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklık Kontrollü Serbest Soğutma ve Enerji Analizi, Tesisat Mühendisliği, sayı 104, sayfa 35-44 Mart-Nisan 2008.
 16. Azmi Aktacir“Türkiye’nin Farklı iklim Bölgelerinde Tam Havalı İklimlendirme Sistemlerinin Serbest Soğutma Potansiyelleri”, Tesisat Mühendisliği, sayı 99, sayfa 66-74 Mayıs-Haziran 2007.
 17. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata, “Şerit Biçiminde Kesilmiş Gıda Maddeleri İçin Basit Bir Kurutma Modelinin Geliştirilmesi”, Tesisat Mühendisliği, sayı 92, sayfa 50-55 Mart-Nisan 2006.
 18. Tuncay Yılmaz,  Azmi Aktacir“Değişken Dış Hava Şartlarının İklimlendirme Sistemi Cihaz Kapasitesine Etkisi “Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20.cilt, sayı 1, sayfa 23-38, Haziran 2005.
 19. Azmi Aktacir, Alper Yılmaz, “Merkezi İklimlendirme Santrallerinde Soğutma Serpantini Yüzey Sıcaklığının Matematiksel İfadesi” Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19.cilt, sayı 1, sayfa 169-175, Haziran 2004.
 20. Bülent Yeşilata,  Mehmet Azmi Aktacir“Yapay Su Kütlelerinin Sebep Olduğu Psikrometrik Değişimler Üzerine Bir Çalışma”, Termodinamik, sayı 106, sayfa 56-60, Haziran 2001.
 21. Bülent Yeşilata,  Azmi Aktacir“Fotovotaik Güç Sistemli Su Pompalarının Dizayn Esaslarının Araştırılması”, Mühendis ve Makina, sayı 493, sayfa 29-34, Şubat 2001.

5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Burak Yenigün, Emrah Yaka,  Azmi Aktacir ve Hüsamettin Bulut, “Saydam Yapı Elemanlarının Bina Enerji Performansına Etkisi”, XI.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 1427-1434, 17-20 Nisan 2013, İzmir.
 2. * Azmi Aktacir, Burak Yenigün ve Emrah Yaka,  “Bina enerji yazılımları ve soğutma yükü hesabı için web tabanlı bir yazılım, İKSES’12 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 95-105, 13-15 Eylül 2012, Balıkesir.
 3. * Azmi Aktacir,Bülent Yeşilata, Emrah Yaka, Burak Yenigün “Türkiye’nin İlleri İçin Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Tespiti”,Ulusal İklimlendirme Kongresi İKLİM 2011   bildiriler kitabı, sayfa 73-84, 18-20 Kasım 2011, Antalya.
 4. Azmi Aktacir, M.Akif Nacar, Bülent Yeşilata, “Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 853-862, 13-16 Nisan 2011, İzmir.
 5. Azmi Aktacir, Yusuf Işıker, Bülent Yeşilata ve İsmail Hilali, “Tarımsal Uygulamalarda Yenilenebilir Enerjinin Kullanılması, Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Sempozyum (UDUSIS 2010) bildiriler kitabı sayfa 521-527, 24-26 Mayıs 2010, Diyarbakır.
 6. Hüsamettin Bulut, Yusuf Işıker, Azmi Aktacir ve Bülent Yeşilata “Güneş Enerjisi Uygulamalarının Potansiyelini Belirlemek İçin Toplam, Direkt ve Yayılı Güneş Işınım Şiddetlerinin Anlık Ölçümü”, Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası Sempozyum (UDUSIS 2010) bildiriler kitabı sayfa 484-490, 24-26 Mayıs 2010, Diyarbakır.
 7. Nurettin Beşli, Azmi Aktacir ve Bülent Yeşilata, “Kampüs İçi Şebekeye Entegreli Bir Fotovoltaik Elektrifikasyon Sisteminin Enerji Verilerinin Analizi”, ULIBTK’09-17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi bildiriler kitabı, 24-27 Haziran 2009, Sivas.
 8. İsmail Hilali, Azmi Aktacir ve Bülent Yeşilata, “Fotovoltaik -Yakıt Pili Birleşik Sisteminin Deneysel İncelenmesi”, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM-2009) bildiriler kitabı sayfa142-148, 19-20 Haziran 2009, Diyarbakır.
 9. Azmi Aktacir, Yusuf Işıker ve Bülent Yeşilata, “Fotovoltaik Güç ile Çalışan Bir DC-Buzdolabı Sisteminin Deneysel İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu Sayfa 507-512, 16-17 Ekim 2008, Adana.
 10. Azmi Aktacir, Yusuf Işıker ve Bülent Yeşilata, “Bir Fotovoltaik Pompa Sisteminin Deneysel İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu sayfa 513-518, 16-17 Ekim 2008, Adana.
 11. Nurettin Beşli, Azmi Aktacir ve Bülent Yeşilata, “Atmosferik Koşullarda PV Panel Testi İçin Özgün Bir Düzenek”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu sayfa 519-524, 16-17 Ekim 2008, Adana.
 12. Bülent Yeşilata, İ. Halil Mutlu ve Azmi Aktacir, “Fotovoltaik Enerji Teknolojilerinin Kampüse Entegrasyonu Ve Ar-Ge Çalışmaları”, 1. Temiz Enerji Kurultayı bildiriler kitabı, sayfa 35-42, Hacettepe Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008, Ankara.
 13. Azmi Aktacir ve Hüsamettin Bulut, “Tam Havalı İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklık Kontrollü Serbest Soğutma ve Enerji Analizi”, İKLİM 2007 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 149-161, 15-18 Kasım 2007, Antalya.
 14. Bülent Yeşilata, İ. Halil Mutlu ve Azmi Aktacir, “Fotovoltaik Güç ve Harran Üniversitesi Temiz Enerjili Kampüs Entegre Projesi-1: Stratejik Esaslar”, IV. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 71-75, 31 Ekim- 2 Kasım 2007, Gaziantep.
 15. Bülent Yeşilata, İ. Halil Mutlu ve Azmi Aktacir, “Fotovoltaik Güç ve Harran Üniversitesi Temiz Enerjili Kampüs Entegre Projesi-2: Ön çalışmalar ve Sonuçları”, IV. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 76-81, 31 Ekim- 2 Kasım 2007, Gaziantep.
 16. Azmi Aktacir ve Hüsamettin Bulut, “İzmir İli İçin Serbest Soğutma Potansiyelinin Araştırılması”, VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 683-697, 25-28 Ekim 2007, İzmir.
 17. Hüsamettin Bulut, A. Fatih Durmaz ve Azmi Aktacir, “Bir Havalı Güneş Kollektörünün Isıl Performans Analizi“, 3. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu bildiriler kitabı, sayfa 53-61, 8-10 Haziran 2007, Mersin.
 18. Azmi Aktacir ve Hüsamettin Bulut, “Kayseri İlinin Serbest Soğutma Potansiyelinin İncelenmesi“, ULIBTK’07-16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Kayseri.
 19. Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca ve Tuncay Yılmaz, “Opak Dış Yapı Elemanlarının Isıl Kapasitelerinin Bina Soğutma Yüküne Etkisi”, GAP V. Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 103-110, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa.
 20. Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca ve Tuncay Yılmaz, “Soğutma Yükü Hesabında Kullanılan Yöntemler”, ULIBTK’03, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, sayfa 64-69, 3-5 Eylül 2003, Isparta.
 21. Hüsamettin Bulut, Orhan Büyükalaca, Tuncay Yılmaz ve Azmi Aktacir, “Gap Bölgesi için Detaylı İklim Verileri”, GAP IV. Uluslar arası Katılımlı Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 183-191, 06-08 Haziran 2002, Şanlıurfa.
 22. *Bülent Yeşilata ve Azmi Aktacir, “Yapay Su Kütlelerinin Sebep Olduğu Psikrometrik Değişimler Üzerine Bir Çalışma”, SİMER’2000 6.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, sayfa 316-324, 13-14 Nisan 2000, Adana.
 23. *Bülent Yeşilata ve Azmi Aktacir, “Fotovotaik Güç Sistemli Su Pompalarının Dizayn Esaslarının Araştırılması”, GAP 3. Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 32-40, 24-26 Mayıs 2000, Şanlıurfa.
 24. Azmi Aktacir ve Bülent Yeşilata, “Yeni Isı Yalıtım Standartları Doğrultusunda Gerekli Yalıtım Kalınlıklarının Tespiti”, GAP 3. Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 71-77, 24-26 Mayıs 2000, Şanlıurfa.
 25. Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Müslüm Açıker, “Binalarda Yalıtım Kullanımının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Çalışma”, GAP 3. Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 65-70, 24-26 Mayıs 2000, Şanlıurfa.
 26. Azmi Aktacir ve Müslüm Açıker, “Şanlıurfa İlinde Elektrik Enerjisi Analizi”, 1.GAP ve Sanayi Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 317-324, 25-26 Eylül 1999 Diyarbakır.
 27. Azmi Aktacir, Mehmet Gümüşçü, ve İsmail Hilali, “Şanlıurfa’daki Motorlu Taşıtların Egsoz Emisyon Ölçümlerinin İncelenmesi”, GAP 2.Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 674-680, 21-23 Mayıs 1998, Şanlıurfa.
 28. Mehmet Gümüşçü, Azmi Aktacir ve Müslüm Açıker, “Güneş Enerji Destekli Kurutma Sistemleri”, GAP 2.Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 301-308, 21-23 Mayıs 1998, Şanlıurfa.
 29. Azmi Aktacir, Mehmet Gümüşçü ve Müslüm Açıker, “Isıtma Sistemlerinde Enerji Tasarrufu”, GAP 1.Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, 416-420, 29 Mayıs-01 Haziran 1996, Şanlıurfa.
 30. Azmi Aktacir, Mehmet Gümüşçü ve Müslüm Açıker, “Yapılarda Pasif Soğutma Sistemi Uygulamaları”, GAP 1.Mühendislik Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 408-415, 29 Mayıs-01 Haziran 1996, Şanlıurfa.
 31. İsmail Hilali, Cemal Okuyan ve Azmi Aktacir, “Şanlıurfa İlinde Güneş Enerji Destekli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin İncelenmesi”,10.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 323-332, 6-8 eylül 1995, Ankara.
 32. Azmi Aktacir, Cemal Okuyan ve İsmail Hilali, “Geleneksel Urfa Evlerinin İklimlendirme Açısından İncelenmesi”,10.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi bildiriler kitabı, sayfa 623-631, 6-8 eylül 1995, Ankara.

* ile belirtilen bildiriler, makale olarak da yayınlanmıştır.

Diğer yayınlar :

 • Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR“Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalıştayı”  GAP Yeşil Enerji Bölgesi, Şırnak, 22-24 Mart 2018.
 • Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR“Yenilenebilir Enerji kaynakları ve GAP bölgesi potansiyeli”  AB-Türkiye: Güneş Enerjisi Konferansı, Diyarbakır, 15-16 Aralık 2016.
 • Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR”Alternatif Enerji Kaynakları Çalıştayı”  Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 18 Temmuz 2012.
 • Dr. Hüsamettin BULUT, Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR, Yrd. Doç. Dr. İsmail HİLALİ”ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU SEMİNERİ”  Şanlıurfa Özel İdaresi, 23-24 Mayıs 2012.
 • Dr. Bülent Yeşilata, Doç. Dr. Hüsamettin Bulut, Doç. Dr. Erkan Şahinkaya, Doç. Dr. Sinan Uyanık, Yrd. Doç. Dr. M. Azmi Aktacir, Yrd. Doç. Dr. M. Akif Nacar, Emin Uğur Divitçi, “TRC2 (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu” Karacadağ Kalkınma Ajansı, Aralık 2010.
 • Azmi Aktacir (Panelist), “Güneş Enerjisi İle Elektrik Enerji Üretimi”, Mardin İl Tarım Müdürlüğü, Alternatif Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanılması Paneli, 23.12.2009 Mardin.
 • Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca ve Tuncay Yılmaz, “Işınım Zaman Serileri (Radıant Tıme Serıes – Rts) Soğutma Yükü Hesap Yöntemi”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)-Çukurova Üniversitesi Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Araştırma ve Uygulama Merkezi SİMER Eğitim Semineri, 09.04.2005 Adana.
 • Azmi Aktacir, Orhan Büyükalaca ve Tuncay Yılmaz, “Değişken Hava Debili (VAV) Ve Sabit Hava Debili (CAV) İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)-Çukurova Üniversitesi Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Araştırma ve Uygulama Merkezi (SİMER) Eğitim Semineri,  14.05.2005 Adana.

Diğer Faliyetler :

Hakemlikler ve İzleyicilikler

 • Kosgeb (Kurul üyeliği ve İzleyicilik)
 • Teydep (Hakemlik ve izleyicilik)
 • Ardep (Panelist, Dış Hakemlik)
 • Karacadağ Kalkınma Ajansı (Kurul üyeliği ve izleyicilik)
 • Building and Environment (Hakemlik)
 • Solar Energy (Hakemlik)
 • Aplied Energy (Hakemlik)
 • International Journal of Ambient Energy(Hakemlik)
 • Energy (Hakemlik)
 • International Journal of Sustainable Energy (Hakemlik)
 • Environmental Engineering and Management Journal (Hakemlik)
 • Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Hakemlik)
 • Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (Hakemlik)
 • Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (Hakemlik)

Bilimsel Toplantılardaki Görevler

 • GAP2018 6. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi 2018 Bilim Kurulu Üyesi, 10-12 Kasım 2018
 • GAPYENEV2018 Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji ve Verimliliği Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı, 10-12 Mayıs 2018
 • SOLARTR 2014 Solar Konferans ve Sergisi BilimKurulu üyesi, 19-21 2014 İZMİR
 • İKSES’12-2.Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu Danışma Kurulu üyesi, 23-25 Ekim 2014 BALIKESİR
 • İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi Danışmanlar Kurulu üyeliği, 18-20 Kasım 2011 ANTALYA
 • Ulusal Tesisat Mühendisleri Kongresi, Oturum Başkanlığı (Oturum 6A) 13-16 NİSAN 2011
 • İKLİM 2007 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi Danışmanlar Kurulu üyeliği, 15-18 Kasım 2007 ANTALYA
 • GAP 3. Mühendislik Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi, 21-23 Mayıs 1998 ŞANLIURFA
 • GAP Bölgesinde Toplulaştırma Çalışmaları ve Sorunları Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi, 03-05 Kasım 1999 ŞANLIURFA
 • GAP 2. Mühendislik Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi, 24-26 Mayıs 2000 ŞANLIURFA